Monday, August 24, 2009

SUBNETTING

  • subnetting merupakan rangkaian organisasi yang dibahagikan kepada sunnetworkyang mana membenarkan sambungan ke internet dengan satu syer network address.
  • ia hanya untuk networking yang besar.
  • sekiranya subnetting x ada, broadcast jadi tinggi, data collision tinggi dan network traonformance rendah.
  • rumus cari subnet :
2^n = subnet
n = bilangan bit
12^x = host
x = bilangan bit 0
2^4 = 16 (untuk cari host -2)
16-2 = 14 host(-2 kerana yang tidak pakai 0(net) & 254(broadcast))

0 comments: